Informacje ogólne

Odwiedzający Targi Vetmedica  mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach.

Program wkrótce...

Wejście na szkolenie możliwe z biletem targowym lub identyfikatorem kongresowym.

 

 

Podczas Targów Vetmedica 2019 odwiedzający mieli możliwość uczestnictwa w programie targowym:

Farmacja weterynaryjna - POLPROWET

 

Panel dyskusyjny poświęcony farmacji weterynaryjnej poprowadziliArtur Zalewski z Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych - POLPROWET oraz Mateusz Mądry z kancelarii prawniczej DZP.

Poświęcony był nowym rozporządzeniom unijnym dotyczącym leków weterynaryjnych i pasz leczniczych, które zostały opublikowane w styczniu 2019 r. a zaczną obowiązywać od 28 stycznia 2022 r. Kolejne 3 lata wszystkie kraje członkowskie muszą wykorzystać, by dobrze przygotować lokalne prawo do wdrożenia w/w rozporządzeń z mocą ustaw.

Co zmieniają nowe rozporządzenia, jakie nowe szanse stwarzają dla firm weterynaryjnych, dla dystrybutorów leków weterynaryjnych, ale także dla lekarzy wolnej praktyki?

 

Podczas panelu szukano odpowiedzi m. in. na nurtujące środowisko gorące pytania:

- jakie są szanse na innowacje?

- co dalej z antybiotykami dla weterynarii?

- czy czeka nas elektroniczny system monitoringu stosowania leków w weterynarii?

- co zmieni się w temacie recept weterynaryjnych?

- czy handel lekami na odległość (przez internet) zostanie prawnie usankcjonowany?

- co przemysł zamierza zrobić by nowe prawo było dobrym prawem tj. reprezentowało interes wszystkich zainteresowanych stron?

Zoopsychologia w praktyce

 

To wyjątkowe szkolenie dotyczyło trudnego procesu leczenia paliatywnego, podejmowania decyzji i wykonywania eutanazji oraz przekazywania niepomyślnych wieści właścicielom zwierzęcia. Formalnie nikt z nas nie jest przygotowywany do radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach, zaś proces kształcenia akademickiego nie obejmuje zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi.

Jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która spotyka się z eutanazją na co dzień, żyje z nią i jest za nią odpowiedzialna. Wywiera to na nas ogromny wpływ i ma znaczenie dla naszego samopoczucia. Nieumiejętne radzenie sobie z jej pośrednimi skutkami oraz trudnymi emocjami właściciela zwierzęcia, może prowadzić do przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi i kochającymi zwierzęta, których zdrowie, dobro i jakość życia są dla nas nadrzędnymi wartościami. Spróbujmy w tak samo ważny sposób spojrzeć na nas samych.

Podczas spotkania wspieraliśmy Was w tych jakże trudnych aspektach naszej pracy, przedstawiliśmy skuteczne techniki komunikacyjne oraz rozmawialiśmy o delikatnej więzi między lekarzem a właścicielem zwierzęcia podczas terapii paliatywnej i humanitarnej eutanazji.

  • Eutanazja w opiece weterynaryjnej opartej na więzi z opiekunem zwierzęcia - wykład lek. wet. Natalii Strokowskiej - VETNOLIMITS

 

  •  Jak pożegnać Przyjaciela? Pożegnanie właściciela z ukochanym zwierzęciem -  ESTHIMA

 

  • Sesja 4 przypadków z praktyki lekarza weterynarii  (Szwecja, UK, Polska)  - 4 różne sytuacje i motywacje właścicieli -  kremacja zwierzęcia ze zwrotem prochów właścicielowi - lek. wet. Natalia Strokowska - VETNOLIMITS

 

  • Sesja Q&A -  odpowiedzi na pytania zadawane z widowni, a także odpowiedzi na pytania, które uczestnicy mogą zostawiać na stoisku firmy ESTHIMA

Informatyzacja w weterynarii

 

1. ProfLab to nowoczesny system informatyczny wspomagający pracę w laboratorium medycznym. Jego głównym celem jest maksymalne usprawnienie oraz zautomatyzowanie przepływu informacji poprzez możliwość zarządzania próbkami, obiegiem dokumentów oraz wspomaganiem użytkowników w podejmowaniu decyzji.

System ProfLab został zaprojektowany z myślą o wszystkich procesach realizacji badania laboratoryjnego, począwszy od jego rejestracji, a kończąc na wielowariantowej możliwości dystrybucji wyników. System udostępnia pełen monitoring z przebiegu procesu analitycznego, dzięki czemu użytkownicy otrzymują niezbędne informacje na każdym etapie wykonywania zlecenia. Otwarta architektura systemu ProfLab umożliwia łatwą integrację z innymi systemami medycznymi, dzięki wykorzystaniu standardu elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych - HL7 (ang. Health Level Seven). System z łatwością komunikuje się z innymi oprogramowaniami i pozwala na kompleksową wymianę danych medycznych. Innymi wariantami dystrybucyjnymi wyników są zawarte w oprogramowaniu systemy automatycznych wydruków, wysyłka faxów, dostępu do wyników poprzez Internet czy powiadomienia dla pacjentów o statusie wykonania zlecenia w formie SMS.

2. Program Stado OnLine - narzędzie współpracy Hodowcy i Lekarza Weterynarii
Program „Stado OnLine” (SOL) to aplikacja internetowa, którą Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje hodowcom jako program wspierający zarządzanie w stadach krów mlecznych (www.stadoonline.pl). Program został udostępniony w styczniu 2018 roku i jest obecnie użytkowany w ponad 1800 gospodarstwach, posiadających łącznie blisko 100 000 krów.
SOL jest całkowicie mobilny i w pełni funkcjonalny na każdym urządzeniu, które ma przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. Program jest też wielodostępowy, co oznacza że z danymi tych samych zwierząt może pracować równocześnie wiele osób. Stwarza zatem znakomitą płaszczyznę do współpracy między hodowcą i wspierającymi go specjalistami, w tym szczególnie z lekarzem weterynarii.
Oferowany w programie SOL moduł ZDROWIE umożliwia rejestrowanie objawów chorobowych, postawionych diagnoz oraz wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych.

szkolenia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

  •  Dlaczego warto znać Raporty Wynikowe i jak należy je interpretować?

Prezentacja – Kierownik Wydziału Oceny - Danuta Radzio

Co roku specjaliści Federacji analizują dane z 20.000 gospodarstw mlecznych.
Podczas prezentacji przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją informacji zawartych w Raportach Wynikowych, zwłaszcza w kontekście codziennej pracy Lekarza Weterynarii.
Podczas wykładu omówiono:
- omówienie danych dotyczących wskaźników rozrodu
- komórek somatycznych
- parametrów mleka mogących przyczynić się do interpretacji zaburzeń zdrowia
- statusu ketozowego

  •  PAG – badanie cielności na podstawie próbek mleka – fakty i perspektywy

Prezentacja  przybliżająca metody badania cielności na podstawie określenia glikoprotein ciążowych w mleku.

  • Program Stado OnLine - narzędzie współpracy Hodowcy i Lekarza Weterynarii

Prowadzenie: Kierownik Wydziału Badań i Rozwoju Krzysztof Słoniewski;
Joanna Kwaśniewska, Agnieszka Antczak
Program „Stado OnLine” (SOL) to aplikacja internetowa, którą Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje hodowcom jako program wspierający zarządzanie w stadach krów mlecznych (www.stadoonline.pl). Program został udostępniony w styczniu 2018 roku i jest obecnie użytkowany w ponad 1800 gospodarstwach, posiadających łącznie blisko 100 000 krów.
SOL jest całkowicie mobilny i w pełni funkcjonalny na każdym urządzeniu, które ma przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. Program jest też wielodostępowy, co oznacza że z danymi tych samych zwierząt może pracować równocześnie wiele osób. Stwarza zatem znakomitą płaszczyznę do współpracy między hodowcą i wspierającymi go specjalistami, w tym szczególnie z lekarzem weterynarii.
Oferowany w programie SOL moduł ZDROWIE umożliwia rejestrowanie objawów chorobowych, postawionych diagnoz oraz wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Wprowadzanie danych może się odbywać na smartfonie lub tablecie i praktycznie nie wymaga użycia klawiatury. Pozwala to wprowadzać i uzyskiwać potrzebne informacje bezpośrednio w trakcie pracy ze zwierzętami. Program umożliwia planowanie zabiegów weterynaryjnych oraz tworzenie i przypisywanie zwierzętom schematów leczenia (np. terapie hormonalne). Może uprzedzać o terminie zaplanowanych terminach zabiegów przy pomocy SMSów.
Gromadzone w programie dane można w dowolny sposób zestawiać i analizować. Pozwala to lekarzowi weterynarii łatwo uzyskać nie tylko informacje o częstości występowania zaburzeń zdrowotnych lub ilości zużytych leków, ale także o wynikach rozrodu oraz wydajności krów i składzie uzyskiwanego od nich mleka.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tymi funkcjami programu SOL, które mogą być interesujące dla lekarza weterynarii i zwiększyć efektywność jego współpracy z właścicielem lub zarządcą stada krów mlecznych.