BTL Industries Ltd.


Nr. stoiska: 45
Adres:
ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa
Telefon:
+48 22 667 02 76
E-mail:
btlnet@btlnet.pl

Przedstawicielstwo w Polsce firmy BTL Industries Ltd.
Aparatura do fizykoterapii, hydroterapii, estetyki, kardiologii, ginekologii, neurologii i stomatologii.
Najbardziej zaawansowane aparaty do fizykoterapii, terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT, lasery wysokoenergetyczne BTL-HIL, lasery chirurgiczne, aparaty EKG, holtery EKG, holtery ciśnienia.

The Polish branch of international company BTL Industries Ltd.
Physiotherapy, hydrotherapy, aesthetics, cardiology, gyneacology, neurology, stomatology equipment.
Outstanding truly innovative physiotherapy units.
Shock wave therapy BTL-SWT, high intensity lasers BTL-HIL, surgical lasers, ECG, ECG holters, ABPM holters.

www.btlnet.pl