GRUPA CENTROWET


Nr. stoiska: 47
Adres:
Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok
Telefon:
085 651-12-47
E-mail:
bialystok@grupacentrowet.pl

Przedsiębiorstwo istnieje od 1951 roku, a historia firmy sięga roku 1946, kiedy to powstała w Białymstoku Spółdzielnia Handlowo-Przemysłowa Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Grupa Centrowet to profesjonalny partner B2B prowadzący zaopatrzenie farmaceutyczne lecznic weterynaryjnych w całej Polsce. Grupa Centrowet to sieć 13 hurtowni weterynaryjnych i dwóch hurtowni leków ludzkich uzupełniających ofertę weterynaryjną

The company has existed since 1951 and its history dates back to 1946, when the Spółdzielnia Handlowo-Przemysłowa Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej  [Trade-Industrial Cooperative of Veterinarians of the Republic of Poland] was established in Białystok.
The Centrowet Group is a professional B2B partner that provides pharmaceuticals to veterinary clinics throughout the country. The Centrowet Group is a network of 13 veterinary wholesalers and two wholesalers of human medicines supplementing the veterinary offer.

www.grupacentrowet.pl