MaterialsCare


stoisko nr 21
adres:
ul. Jana Bytnara Rudego 25, 02-645 Warszawa
telefon:
+48 782 332 981
e-mail:
pawel.pacek@materialscare.eu

Na stoisku prezentujemy m. in wyniki projektu pt. „Spersonalizowane implanty i instrumentarium medyczne dla zwierząt” w ramach projektu iTE – „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” o numerze STRATEGMED3/306888/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu STRATEGMED finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

materialscare.eu