Weterynarianews.pl


stoisko nr 15
adres:
ul. Kościuszki 7/7, 40-049 Katowice
telefon:
+48 531 520 543
e-mail:
redakcja@weterynarianews.pl

Weterynarianews.pl to portal, który na bieżąco informuje o lokalnych i światowych trendach w dziedzinie leczenia zwierząt oraz wspiera ważne inicjatywy dla środowiska weterynaryjnego. Działamy od 2014 roku pomagając tysiącom
lekarzy weterynarii, technikom weterynaryjnym, środowisku zootechnicznemu i kadrze managerskiej w poszerzaniu ich wiedzy.

Weterynarianews.pl is a website that provides up-to-date informations on local and world trends in the field of animal treatment, supporting important initiatives for the veterinary environment. Since 2014 we have been helping thousands veterinarians, veterinary technicians and the zootechnical environment in expanding knowledge.

www.weterynarianews.pl