Kongres Praktyki Weterynaryjnej – VETFORUM

Równolegle z targami  odbywa się Kongres Praktyki Weterynaryjnej – Vetforum. Wśród gości  wydarzenia są światowej sławy lekarze oraz naukowcy, którzy prowadzą wykłady oraz specjalistyczne warsztaty.

Program kongresu obejmuje się sześć głównych sesji tematycznych: poświęconych chorobom małych zwierząt,  chorobom koni, chorobom zwierząt egzotycznych, chorobom bydła, dietetyce i suplementacji oraz bezpieczeństwu i higienie żywności.

Organizatorzy:

Interservis Sp. z o. o.
Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Kontakt:
biuro@interservis.pl
Tel. +48 42-637-12-15
Fax +48 42-639-79-80

vetmedica 2016

Poznaj tematykę kongresu w roku 2020

czytaj więcej

HONOROWA RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jerzy Kita - przewodniczący Rady Programowej
dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. - wiceprezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Paweł Babij - prezes zarządu Interservis Sp. z o. o. – organizator Targów Vetmedica
dr hab. Marcin Bańbura prof. nadzw. - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Nauk Przedklinicznych
dr n. wet. Andrzej Bereznowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
dr n. wet. Andrzej Cecotka - prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Oddział Piotrków Trybunalski
lek. wet. Mirosław Kacprzyk - prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Roman Lechowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
lek. wet. Marek Mastalerek - prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Krzysztof Matras - wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. - dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
dr n. wet. Roman Owecki - Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, kierownik Zakładu Chorób Świń
dr n. wet. Tomasz Piasecki - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Antoni Schollenberger - redaktor naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prodziekan ds. studiów
prof. dr. hab. Piotr Ślósarz - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu
dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR - dyrektor Instytutu Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Andrzej Wernicki - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
vetmedica 2016
vetmedica 2016