Klinika XP – ochrona danych osobowych, zmiany prawne 2018


Sala E Kwiecień 8, 2018 12:00 pm - 2:00 pm
Andrzej Miechowicz

1.    DANE OSOBOWE
a.    Podstawowe informacje na temat nowej ustawy i jej konsekwencji
b.    Specyfika wdrożenia RODO w zakładzie leczniczym
c.    Polityka bezpieczeństwa a system informatyczny
2.    OCHRONA DANYCH W KLINICE XP
a.    Moduł ochrony danych
b.    Zmiana hasła, zasady ustalania haseł użytkowników i szyfrowanie bazy danych
c.    Zgody na zabieg i inne dokumenty
d.    Umowy powierzenia przetwarzania danych
e.    Rejestr udostępniania danych
f.    Rejestr dodania danych
g.    Struktura danych osobowych w systemie informatycznym
h.    Klauzula informacyjna
i.    Prawo do bycia zapomnianym
j.    Pseudonimizacja danych
k.    Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi
l.    Umowy z podmiotami zewnętrznymi
m.    Wacom i icPen – narzędzia wspomagające ochronę danych osobowych
3.    ZMIANY PRAWNE I TECHNOLOGICZNE 2018
a.    CEiDG, aktywni płatnicy VAT
b.    JPK-MAG
c.    Konsekwencje rozporządzenia z 2012 r. dot. komputerowego prowadzenia książki leczenia zwierząt – wersje wizyt, historia zmian, zasady drukowania
d.    Kilka słów o reklamowaniu zakładów leczniczych
e.    Procedury i standardy – źródło bezpieczeństwa na przykładzie własnych formularzy badań