BIOVETA


adres:
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
telefon:
+48 517 951 963
e-mail:
info.polska@bioveta.eu

Bioveta Polska Sp. z o.o. reprezentuje na rynku polskim firmę Bioveta, a.s., najbardziej cenionego w Republice Czeskiej producenta preparatów weterynaryjnych, immunologicznych i farmaceutycznych z ponad 100 letnią tradycją.

Bioveta Polska Sp. z o.o. represents on the Polish market the company Bioveta, a.s., the most valued producer in the Czech Republic of veterinary, immunological and pharmaceutical products with over 100 years of tradition.

www.bioveta.pl