CABIOMEDE


adres:
Karola Olszewskiego 6 25-66 Kielce
e-mail:
office@cabiomede.com

CABIOMEDE to firma świadcząca usługi badawczo-rozwojowe dla branży weterynaryjnej. Oferujemy przedoperacyjne modele anatomiczne opracowywane na podstawie badań TK oraz indywidualne implanty.
Przygotowujemy również indywidualnie projektowane wózki inwalidzkie dla zwierząt cechujące się bardzo niską wagą oraz wyposażenie gabinetów takie jak organizery anestezjologiczne oraz markery rentgenowskie.

CABIOMEDE is a research and development company offering services dedicated to veterinary industry. We offer preparation of anatomical models based on CT scans as well as individual implants. Our other products are custom-made and ultra-light animal wheelchairs and veterinary equipment such as anesthetic organizers and x-ray markers.

www.cabiomede.com