KUNA


adres:
ul. Słonecznikowa 28, 94-214 Łódź
telefon:
+48 600 291 660
e-mail:
kuna@kuna-vet.com

Przedsiębiorstwo KUNA jest producentem i eksporterem opatrunków pooperacyjnych dla psów i kotów (Prawo wyłączne z rejestracji Urzędu Patentowego RP nr 4786). Opatrunki od ponad 15 lat stosowane są przez wiodące kliniki i lecznice weterynaryjne w Polsce i na świecie.

KUNA produces and exports postoperative dressings for dogs and cats. For more than 15 years dressings are used by leading veterinary clinics in Poland and abroad. Products are made of breathable, hypoallergenic fabric sticking to animal’s body and are available in various variants.
KUNA has won numerous awards and nominations, i.a. for inventing dressings and putting them on market.

www.kuna-vet.com