Medivetcon


adres:
Raszewy 4a, 63-210 Żerków
aelefon:
+48 62 720 66 20
e-mail:
biuro@medivetcon.pl

Firma Medivetcon specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu gabinetów weterynaryjnych w sprzęt diagnostyczny RTG: aparaty RTG, systemy pośredniej radiografii cyfrowej CR, systemy bezpośredniej radiografii cyfrowej DR, statywy, stoły RTG, ochronę radiologiczną. Szczególny nacisk kładziemy na ofertę systemów DR (radiografii bezpośredniej) jako produktu znacznie ułatwiającego i przyspieszającego pracę w placówkach weterynaryjnych każdej wielkości i typu. Bardzo ważnym produktem w ofercie firmy jest również automatyczny aparat do badania biochemicznych parametrów krwi – Skyla VB1. Posiadamy również w swojej ofercie pompy infuzyjne przepływowe i strzykawkowe.

Medivetcon sp. z o. o. specializes in the comprehensive equipping of veterinary clinics with diagnostic X-ray equipment: generators, CR systems, DR systems, x-ray tables, radiological protection. We concentrate on the DR (direct radiography) systems offer as a product that greatly facilitates and accelerates work in veterinary departments of all sizes and types. Skyla VB1 – biochemistry blood analizer – is a very important product in the company’s offer.
We also offer infusion and syringes pumps.

www.medivetcon.com.pl