Równolegle z targami odbywa się  8 edycja Kongresu Praktyki Weterynaryjnej Vetforum. Podczas 6 sesji naukowych swoją wiedzą dzielili się światowej sławy naukowcy i praktycy z Polski, Czech, Danii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Tematyka warsztatów i wykładów dotyczyła m.in.:

- diagnostyki obrazowej
- rehabilitacji małych zwierząt
- farmakoterapii
- problemów aparatu ścięgnowo – więzadłowego u koni
- produkcji i ochrony zdrowia świń
- opieki okołoporodowa bydła
- okulistyki zwierząt egzotycznych

W roku 2019 Kongres Praktyki Weterynaryjnej odbędzie się w Łodzi w dniach 6 - 7 kwietnia

vetmedica 2016

9. KONGRES PRAKTYKI WETERYNARYJNEJ VETFORUM

W roku 2019 kongresowe warsztaty i wykłady poświęcone będą m.in. diagnostyce obrazowej koni, rozrodowi endokrynologii małych zwierząt, zagrożeniom bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych oraz aktualnym problemom w medycynie zwierząt egzotycznych.

Dowiedz się więcej

Kongres Medycyny Weterynaryjnej 2018

vetmedica 2016
vetmedica 2016

Choroby Zwierząt Egzotycznych

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zawsze Sesja Chorób Zwierząt Egzotycznych podczas VetForum – a zapowiada się ona szczególnie ciekawie. Rozpocznie ją prof. Ruediger Korbel z Niemiec wykładami na temat okulistyki ptaków, po nim lek.wet. Oliwia Łobaczewska przedstawi przypadki okulistyczne u małych ssaków. W dalszej części sesji, prof. Dorrestein z Holandii omówi zasady diagnostyki oraz wybrane choroby przewodu pokarmowego ptaków, zaś dr n. wet. Tomasz Piasecki, będący również moderatorem sesji, przedstawi problem ciał obcych w przewodzie pokarmowym gryzoni i zajęczaków będących następstwem choroby stomatologicznej. Dr Piasecki w drugim dniu sesji ma również wykład poświęcony encephalitozoonozie królików, zaś temat chorób układu nerwowego rozwiną dr n.wet. Marcin Wrzosek (Badanie neurologiczne małych ssaków), dr n.wet. Aleksandra Ledwoń (Choroby przebiegające z zaburzeniami neurologicznymi u ptaków) oraz lek.wet. Aleksandra Maluta (Choroby przebiegające z zaburzeniami neurologicznymi u gadów).

Choroby Bydła

Ciekawie zapowiada się Sesja „Choroby Bydła” podczas której charyzmatyczni dr n. wet. Giovanni Gnemmi (Włochy), prof. dr hab. Jan Twardoń z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia oraz Pawel Taska (Czechy) podzielą się wiedzą z zakresu opieki okołoporodowej bydła. Przedstawia takie zagadnienia jak: Rozród bydła – 4 stopień: blaski i cienie najbliższej przyszłości; Zarządzanie cielętami w pierwszym tygodniu po porodzie; Krowy świeżo wycielone a rola lekarzy praktyków; Niezakaźne, niezapalne zaburzenia ciąży u bydła, Nowoczesne metody kontroli BRD w hodowli bydła. Moderatorem sesji jest dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzwyczajny z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 

Bezpieczeństwo i higiena żywności

Jak wcześniej wspomniano po kilku latach powrócimy do bardzo ważnego tematu jakim jest „Bezpieczeństwo i higiena żywności – Sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego”. Sesja moderowana przez dr hab. Krzysztofa Anusza prof. nadzwyczajnego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sesję pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii honorująca działalność naukową i dydaktyczną prof. dr hab. Jacka Szczawińskiego.

Poruszone zostaną tutaj następujące zagadnienia:

Kryzysy w gospodarce żywnościowej - prof. dr hab. Jacek Szczawiński, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Inspekcja Weterynaryjna wobec kryzysów- lek. wet. Jacek Kucharski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Rola weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego w ochronie zdrowia publicznego – lek. Wet. Artur Zalewski, Polprowet.

Systemowe zarządzanie obroną żywności (Food Defence)- dr Agnieszka Jackowska – Tracz, dr Michał Tracz, dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w sytuacjach kryzysowych w ramach RASFF w związku z handlem i wywozem żywności - lek. wet. Marek Kubica, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie.

Elektroniczna kontrola urzędowa jako nowe narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności - dr Michał Tracz, dr Agnieszka Jackowska – Tracz, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Bioasekuracja a przyjazne systemy chowu – omówienie zagrożeń na przykładzie toksoplazmozy świń - lek. wet. Martyna Puchalska, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Identyfikacja gatunkowa białek zwierzęcych w aspekcie kontroli zafałszowań i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w łańcuchu żywnościowym- prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Bezpieczeństwo żywności – czy łatwo uniknąć alergenów w żywności i przestrzeni produkcyjnej? - dr Joanna Zarzyńska, dr Joanna Pławińska–Czarnak, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Rola Powiatowego Lekarza Weterynarii w sytuacjach związanych z kryzysem - lek. wet. Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce.

Kryzys wizerunkowy w branży spożywczej - Witold Katner, Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Choroby zakaźne zwierząt wolno żyjących przenoszone przez żywność - dr Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Jest to bardzo ważna tematyka kierowana zarówno do służb nadzoru jak i lekarzy weterynarii.

Choroby Małych Zwierząt

Sesja Chorób Małych Zwierząt, w myśl zasady: „Jak leczyć – przejdźmy do konkretów” została poświęcona farmakoterapii. Rozpoczyna ją wykład prof. Urszuli Pasławskiej, autorytetu polskiej kardiologii weterynaryjnej, dotyczący najczęściej popełnianych błędów w leczeniu pacjenta z chorobą serca. Warto dowiedzieć się czego unikać we wstępnym postępowaniu u psów i kotów z niewydolnością układu krążenia, gdyż jest to przecież dość liczna grupa pacjentów w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych. Jeszcze częściej przyjmujemy zwierzęta z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, stąd dwa kolejne wykłady dotyczą leków stosowanych w terapii pacjenta z chorobą przewodu pokarmowego (dr n.wet. Wojciech Karlik, który nie tylko jest na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekami i produktami leczniczymi, ale również potrafi o nich ciekawie i przystępnie opowiadać oraz  dr n. wet. Magdalena Ostrzeszewicz, na codzień wykonująca badania endoskopowe w Klinice Chorób Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, która omówi najciekawsze przypadki kliniczne ze swojej praktyki. W drugim dniu Sesji, dr n.wet. Dorota Pomorska-Handwerker przybliży temat leczenia miejscowego i profilaktyki chorób skóry, który, zważywszy na liczne pytania właścicieli zwierząt o „najlepszy szampon” i „dobrą maść” zapewne rozwieje wątpliwości i zburzy wiele mitów. Drugi wykład dr Pomorskiej-Handwerker zatytułowany jest „Dermatologia przez przypadki: od rozpoznania do leczenia”, znów więc zapowiada się bardzo praktycznie. Lekarze weterynarii znają i cenią również dr Jacka Garncarza za dużą wiedzę z zakresu okulistyki małych zwierząt i charyzmatyczne wykłady, podczas kongresu omówi farmakoterapię wybranych jednostek chorobowych u psów i kotów z chorobą narządu wzroku. Ostatnim prelegentem będzie dr Martin Novak z Czech, który, na przykładzie przypadków klinicznych, przedstawi swoje doświadczenia z zakresu stosowania kwasu hialuronowego w terapii psów z zaburzeniami układu ruchu.

Tegoroczna Sesja Chorób Małych Zwierząt oferuje więc pełen przekrój przypadków klinicznych (od zastoinowej niewydolności serca po choroby skóry – jak to w codziennej praktyce) i doskonały zespół wykładowców, którzy z pasją potrafią dzielić się swoim doświadczeniem klinicznym.

vetmedica 2016

Choroby Koni

Tematem przewodnim w Sesji „Choroby Koni: jest ortopedia: „Choroby aparatu ścięgnowo-więzadłowego u koni - etiopatogeneza, rozpoznawanie, leczenie i rahabilitacja. Moderatorem sesji jest znany specjalista w chirurgii i ortopedii koni – dr Andrzej Bereznowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przedstawione tutaj zostaną tematy takie jak:

Nowe spojrzenie na etiopatogenezę - objawy i rozpoznanie uszkodzeń aparatu ścięgnowo-więzadłowego; Metody regeneracyjne w leczeniu uszkodzeń (prof. Roger Smith - Wielka Brytania - specjalista w zakresie fizjologii wysiłku oraz żywienia koni sportowych. Prowadzi wiele wykładów oraz warsztatów na całym świecie o tematyce związanej z kulawiznami u koni, zastosowaniem ultrasonografii w ortopedii oraz wszelkich innych dziedzin dotyczących medycyny sportowej koni).

Leczenie zachowawcze i operacyjne ścięgien i więzadeł (dr. n. wet. Radomir Henklewski - specjalistą w zakresie chorób koni i chirurgii weterynaryjnej. Prowadzi szkolenia z zakresu chorób, diagnostyki, terapii, chirurgii i rehabilitacji koni.),

Wziernikowanie pochewek ścięgnowych i kaletek maziowych (lek. wet. Jan Trela - Operuje w klinikach na całym świecie, prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach i zjazdach chirurgów weterynarii. Współpracuje z ośrodkiem chirurgii ortopedycznej i medycyny sportowej dla ludzi na Uniwersytecie Teksańskim w Dallas.)

Biomechanika ścięgien i kucie ortopedyczne koni po uszkodzeniu aparatu ścięgnowo – więzadłowego (dr. n. wet. Olga Kalisiak - specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu kulawizn, a w szczególności w badaniu ultrasonograficznym układu ruchu).

Fizjoterapia koni po uszkodzeniach ścięgien i więzadeł (Lee Hollen – Szwecja - zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją koni, także poprzez akupunkturę, akupresurę, masaż, stretching oraz homeopatię).

Choroby Trzody Chlewnej

Sesja moderowana przez autorytet w tej tematyce - prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka Choroby Trzody Chlewnej obejmie tematykę „Postępy w rozpoznawaniu i zwalczaniu zakaźnych chorób świń.” Jest to kontynuacja z poprzedniego roku osiągnięć w zwalczaniu zakaźnych chorób trzody chlewnej. Omówione zostaną tutaj takie tematy jak:

Istotne zagadnienia w zwalczaniu chorób związanych z PCV2 - dr Krzysztof Janeczko (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Praktyczne podejście do kontroli PRRS na fermach w Polsce - lek. wet. Mateusz Porowski (Pobiedziska)

Mycoplasna suis – diagnostyka i opis przypadku - lek. wet. Piotr Cybulski(Przechlewo)

Aktualna sytuacja w zakresie ASF w Polsce - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)

Pleuropneumonia i różyca świń na przykładzie duńskich doświadczeń kontrolowaniu zakażeń na fermach wielkotowarowych – dr Tine Kjaer Schoning- Dania

Grypa świń. Interpretacja oraz wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych w terenowym postępowaniu z chorobą - dr Robert Panek (IDT-Biologika)

Diagnostyka różnicowa najważniejszych chorób świń na podstawie badań sekcyjnyc - dr Artur Jabłoński (Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)

Czy jednokrotnym podaniem antybiotyku można kontrolować PRDC u trzody chlewnej? - dr Wojciech Korczyński (Vetoquinol)