Aparaturę diagnostyczną, narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne oraz leki i suplementy dla zwierząt można było m.in. zobaczyć podczas czternastej edycji międzynarodowych Targów Medycyny Weterynaryjnej – VETMEDICA. Jedyne tego rodzaju wydarzenie w kraju odbyło się w łódzkiej hali expo w dniach 7 – 8 kwietnia i zgromadzi ponad 72  wystawców. Wśród nich byli producenci i dystrybutorzy z Polski, Niemic, Francji, Irlandii, Czech i Słowacji.

- Targi Vetmedica odziło 2.074 gości z kraju i zagranicy. Osiemdziesiąt dwa procent z nich stanowili lekarze weterynarii, personel pomocniczy oraz kadra naukowa; osiemnaście procent to studenci ostatnich lat studiów weterynaryjnych, przy okazji zwiedzania wystawy wzięli udział w kilkudziesięciu wykładach i szkoleniach – opowiada Paweł Babij, prezes spółki organizującej targi.

Udział w części wydarzeń towarzyszących był bezpłatnych. Chodzi m.in. o warsztaty dotyczące psów (terapia manualna z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego oraz szkolenie z terapii osteopatycznej w dysfunkcji stawu biodrowego ) oraz spotkanie poświęcone nowym regulacjom o danych osobowych. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział kilkugodzinnym panelu poświęconym biznesowym aspektom weterynarii. Eksperci dzielili się swoją wiedzą z zakresu: pracy z trudnym klientem, radzeniem sobie ze stresem oraz pozyskiwania nowych klientów.  Mowa była również o tworzeniu skutecznych stron internetowych i wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Targowe nowości

W trakcie targów premierowo zaprezentowano najnowszego wyposażenia dla lecznic oraz sprzęt do pracy w terenie. Szczególną uwagę zwiedzający zwracali na: mikroskopy oraz kamery mikroskopowe o wysokiej czułości,  z których obraz można transmitować na ekrany innych urządzeń, najnowszą serię narzędzi stomatologicznych (m.in. igłotrzymacze, kleszcze, rozwieraki i haki) oraz kolorowe opatrunki pooperacyjne służące do zabezpieczenia ran brzusznych, szczególnie po zabiegach sterylizacji.

VIII Kongres Praktyki Weterynaryjnej  - VETFORUM

Równolegle z targami już po raz ósmy odbył się Kongres Praktyki Weterynaryjnej – Vetforum. Wśród gości specjalnych  tegorocznego edycji znaleźli się światowej sławy lekarze oraz naukowcy. O opiece okołoporodowej opowiadał dr Giovanni Gnemmi, - właściciel kliniki weterynaryjnej zajmującej się m.in.  wprowadzaniem ultrasonografii do reprodukcji bydła oraz autor ponad 200 publikacji na ten temat. Równie ciekawym tematem kongresu była ortopedia koni oraz wystąpienie prof. Roger’a Smith’a  z Wielkiej Brytanii – specjalisty w zakresie fizjologii wysiłku oraz żywienia koni sportowych. Podczas sesji chorób małych zwierząt tematem wiodącym było stosowanie i interakcja leków w chorobach układu pokarmowego, dermatologii i kardiologii. Okulistyka, gastroenterologia i neurologia zwierząt egzotycznych były głównymi zagadnieniami omawianymi przez takich wykładowców jak prof. dr hab. dr h.c. Gerry M. Dorresteinktóry jest znanym na wszystkich kontynentach patologiem zwierząt egzotycznych.

W programie Kongresu Praktyki Weterynaryjnej znalazło się sześć głównych sesji tematycznych: poświęconych chorobom małych zwierząt,  chorobom koni, chorobom zwierząt egzotycznych, chorobom bydła, chorobom trzody chlewnej oraz bezpieczeństwu i higienie żywności. Wykłady poprowadziło  kilkudziesięciu naukowców z wiodących ośrodków naukowych oraz instytutów.

 

Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej