Głowacki-vet


adres:
pl. Zwycięstwa 2d, 90-312 Łódź
telefon:
+48 4 2639 85 00
e-mail:
info@glowackivet.pl

Głowacki-Vet to rodzinna firma, od 2001 roku będąca importerem i dystrybutorem sprzętu weterynaryjnego. Po zmianach właścicielskich w 2016 roku niezmiennie kompleksowo zaopatrujemy w wysokiej jakości sprzęt lekarzy weterynarii małych i dużych zwierząt oraz osób i instytucji zawodowo zajmujących się opieką
nad zwierzętami. W naszej ofercie m.in. sprzęt do: wyposażenia praktyki, diagnostyki, anestezji wziewnej,
stomatologii, endoskopii, chirurgii i ortopedii oraz humanitarnego odłowu zwierząt.

Glowacki-Vet is a family business. Since 2001 we have been an importer and distributor of veterinary equipment. After an ownership change in 2016 continues to comprehensively supply the high quality equipment to veterinarians of small and large animals and people & institutions professionally dealing with the care of animals. In our offer, among others: practice equipment, diagnostics, inhalation anesthesia, dentistry, endoscopy, surgery and orthopedics and humane trapping.

www.glowackivet.pl