Opta-tech


adres:
al. KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa
telefon:
+48 22 853 64 76-8
e-mail:
info@opta-tech.com

OPTA-TECH to polska firma z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku aparatury laboratoryjno-badawczej. Doradzamy naszym Klientom w wyborze systemów z zakresu mikroskopii klasycznej i cyfrowej, biologii molekularnej, obrazowania konfokalnego, obrazowania i analizy powierzchni 3D (profilometira, SEM). Dostarczane przez nas rozwiązania to systemy otwarte umożliwiające użytkownikowi ich rozbudowę bez konieczności wiązania się z określonym producentem lub dostawcą.

MIKROSKOPY
Optyczne mikroskopy stereoskopowe i biologiczne do analizy i oceny różnego typu próbek.

KAMERY I OPROGRAMOWANIE
W ofercie posiadamy zarówno specjalistyczne kamery do fluorescencji jak również modele przeznaczone do dokumentowania rutynowych obserwacji.

AUTOMATYZACJA MIKROSKOPU
Moduły do automatycznego ustawiania ostrości, zautomatyzowane stoliki i uchwyty obiektywów pozwalające na budowę indywidualnie dopasowanego urządzenia do aplikacji przemysłowych lub nowych typów badań.

ANALIZA POWIERZCHNI 3D
Rozwiązania do obserwacji, wizualizacji 3D i oceny jakości powierzchni, chropowatości na podstawie obrazu mikroskopowego.

STOLIKI GRZEWCZE
Kompletne systemy do wysokotemperaturowej analizy próbek pod mikroskopem z wykorzystaniem stolików grzewczych największych światowych producentów.

MODUŁY KONFOKALNE
Stosowane w naukach biologicznych, medycynie i przemyśle farmaceutycznym

SKANERY PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH
Znajdują zastosowanie w badaniach klinicznych, dydaktyce i badaniach naukowych, systemach konsultacji lekarskich wykonywanych na odległość.

Biologia molekularna
Dostarczamy systemy PCR/QPCR na potrzeby badań klinicznych i naukowych.
Opta-Tech is a leading manufacturer and supplier of equipment and equipment for laboratories. The main offer is a microscopes, as well as software analysis and measurement, digital cameras, modules designed to automate microscopes and micromanipulators, heating tables, scanners preparations. The company provides precision, reliability and total care warranty and post-warranty for the supplied laboratory equipment. Opta-Tech is certified ISO: 9001, its products are registered with Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products and received many industry awards.

Our offer

CAMERAS AND SOFTWARE
For capturing microscope image and suites of specialized measuring and analytical software for various user groups. Our offer includes both specialized cameras for fluorescence and models for routine microscope work documentation. Our devices can be mounted on almost all types of optical microscopes of known brands. Our cameras are outfitted with the most up-to-date image processors of known international brands and offer high image quality and smooth live image.

MICROSCOPE AUTOMATION
Modules for automatic focus adjustment, automated microscope stages, objective holders that make it possible to build devices tailored for new kinds of research and industrial applications.

3D SURFACE ANALYSIS
Solutions for observation, 3D visualization, assessment of quality and roughness of surfaces based on microscope image. We offer systems complete with software suites for industrial and biological research.

HEATING STAGES
Complete systems for high temperature microscope sample analysis with the use of heating stages of the most important brands.

MICROMANIPULATORS
Making it easier to conduct activities that require precision when viewing a sample under a microscope. Applied mainly in medicine and biological research.

CONFOCAL MODULES
Applicable in biological research, medicine and pharmaceutical industry.

MICROSCOPE SPECIMEN SCANNERS
Used mainly in clinical and scientific research, teaching and remote specialist consultations.

www.opta-tech.com