RADIOVET


ul. Osikowa 1/26, 01-928 Warszawa
telefon:
+48 502 061 373, +48 502 061 373
e-mail:
zandberg@radiovet.pl

RADIOVET specjalizuje się w projektowaniu bezpiecznych weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, wspiera lekarzy weterynarii z procesie uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej.

RADIOVET is highly specialized in designing veterinary x-ray rooms, supports practices in obtaining Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) formal permission to run operations with radiography equipment and provides trainings to veterinary clinic in the area of radiological safety.

www.radiovet.pl