ZURMED


adres:
ul. Mieszka I-go 13/24, 26-600 Radom
telefon:
+48 602 756 017
e-mail:
zur-med@wp.pl

Firma ZURMED Radom jest autoryzowanym przedstawicielem słowackiej firmy CHIROMEGA, producenta unitów dentystycznych.
W ofercie mamy:
– mobilne unity dentystyczne CHIROMEGA – dedykowane dla weterynarii, konfigurowane indywidualnie zgodnie z preferencjami kliniki;
– skanery płytek rtg – nowoczesne obrazowanie małych zwierząt;
– aparaty RTG – pole obrazowania do 60mm.

The company ZURMED Radom is an authorized representative of the Slovakian company CHIROMEGA – a dental unit manufacturer.
We offer:
– mobile dental units CHIROMEGA dedicated to veterinary medicine, individually configured according to the clinic’s preferences;
-X-ray image plate scaners – imaging for small animals;
X-ray devices – imaging field to 60mm.

www.zurmed.radom.pl